Skydd mot otillbörlig informationspåverkan

Kursen utvecklar deltagarens kompetens att skapa en organisation som systematiskt kan förebygga, upptäcka, identifiera och möta informationspåverkan.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer med en roll inom totalförsvaret eller som arbetar inom ideella organisationer som riskerar att skadas av informationspåverkan.

Exempel på organisationer kan vara centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, regioner, företag, frivilliga försvarsorganisationer eller ideella organisationer.

Deltagare på kursen kan t. ex. vara kommunikationschefer, seniora handläggare, rådgivare eller organisationsutvecklare inom krishanteringssystemet.

Förkunskaper

För att kunna delta i fördjupningskursen behöver bör du ha slutfört "Grundkurs: Skydd mot informationspåverkan" och ha fått ett kursintyg.

Anmälan och kostnad


Tillfälle
: Fördjupningskursen genomförs den 23-24 maj på Hotell Scandic Klarälven i Karlstad. Adress: Sandbäcksgatan 6.

MPF står för boende på hotellet som anmäls vid ansökan samt luncher och middag. Kostpreferenser anges vid anmälan.

Kursen inleds med lunch den 23 maj kl. 11:30 och pågår mellan 12:30 till 17:30. Den 24 maj börjar kursen kl. 08:30 och varar fram till 12:30 då kursen avslutas med en gemensam lunch.

Kostnad: Kursen är kostnadsfri.

Antal platser: 25.

Sista anmälningsdag: 1 maj.

Antagningsbesked: Tidigast 2 maj.

Anmälan: Anmälan sker via Myndigheten för samhällskydd och beredskaps webbplats: msb.se.

Kursen kan komma att ställas in vid för få anmälningar.

Anmäl dig här (länk till extern webbplats)

Dela denna sida:

Sidinformation

Publicerad:
6 maj 2024