Skydd mot otillbörlig informationspåverkan

Kursen syftar till att deltagaren ska utveckla förmågan att i den egna organisationen, analysera och rapportera otillbörlig informationspåverkan.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer med en roll inom totalförsvaret eller som arbetar inom organisationer som riskerar att skadas av otillbörlig informationspåverkan.

Exempel på organisationer kan vara centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, regioner, företag, frivilliga försvarsorganisationer eller ideella organisationer som arbetar med samhällets skyddsvärden.

Deltagare på kursen kan t.ex. vara kommunikationsstrateger, kommunikatörer, beredskapshandläggare, analytiker, lärare, säkerhetssamordnare, IT-stöd, chefer, politiker eller förtroendevalda.

Förkunskaper

För att kunna delta i fördjupningskursen behöver bör du ha slutfört "Grundkurs: Skydd mot informationspåverkan" och ha fått ett kursintyg.

Anmälan och kostnad


Nätbaserat tillfälle
: Tillämpningskursen genomförs den 23 april och 24 april, kl. 09.45-15.00, båda dagarna på Zoom.

Kostnad: Kursen är kostnadsfri.

Antal platser: 25.

Sista anmälningsdag: 15 april.

Antagningsbesked: Tidigast den 16 april.

Anmälan: Anmälan sker via Myndigheten för samhällskydd och beredskaps webbplats: msb.se.

Kursen kan komma att ställas in vid för få anmälningar.

Anmäl dig här (länk till extern webbplats)

Dela denna sida:

Sidinformation

Publicerad:
6 maj 2024