TRÄNING

Skydd mot otillbörlig informationspåverkan

Träningen syftar till att du ska vidmakthålla dina kunskaper som du fått efter att ha slutfört grundkurs för skydd mot informationspåverkan.

Om träningen

Informationspåverkan från främmande makt är en antagonistisk handling som syftar till att påverka Sveriges demokrati och vårt lands möjligheter till eget beslutsfattande. Informationspåverkan som riktas mot Sverige från främmande makt kan innebära allvarliga konsekvenser för samhällets säkerhet, främst mot grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Syftet med träningen är att vidmakthålla kunskaper och skapa medvetenhet för berörda aktörer inom området.

Under kursen får du tillämpa kunskaper om centrala begrepp, tekniker och metoder för att identifiera och möta informationspåverkan.

Träningen vänder sig till dig som vill vidmakthålla sina kunskaper inom skydd mot informationspåverkan och främst arbetar inom en kommun, region, länsstyrelse eller central myndighet som kommunikatör, beredskaps- eller säkerhetssamordnare.

För att kunna delta i tillämpningskursen så ska du ha genomfört "Grundkurs: Skydd mot informationspåverkan" samt fått ett kursintyg.

Läs mer om grundkursen Skydd mot otillbörlig informationspåverkan

Kommande kurser

Inga kommande träningar.

Utbildningssystem