Utbildarkurs

Kursen syftar till att utveckla deltagarens kunskaper om otillbörlig informationspåverkan samt pedagogik och didaktik. Efter kursen ska deltagaren kunna genomföra utbildningar inom skydd mot otillbörlig informationspåverkan.

Om kursen

Informationspåverkan från främmande makt är en antagonistisk handling som syftar till att påverka Sveriges demokrati och vårt lands möjligheter till eget beslutsfattande. Informationspåverkan som riktas mot Sverige från främmande makt kan innebära allvarliga konsekvenser för samhällets säkerhet, främst mot grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Syftet med kursen är att du ska utveckla dina fördjupade kunskaper om otillbörlig informationspåverkan samt pedagogik och didaktik.

Kunskaperna ska leda till att du tillsammans med andra kan vara ansvarig för och genomföra kursplanestyrd utbildning inom skydd mot otillbörlig informationspåverkan.

Kursen vänder sig till personer som kommer att verka som utbildare inom totalförsvaret och det psykologiska försvaret för att stödja organisationer som riskerar att skadas av otillbörlig informationspåverkan.

Deltagare på kursen kan t.ex. vara kommunikatörer, beredskapshandläggare, säkerhetssamordnare samt medlemmar från frivilliga försvarsorganisationer inom psykologiskt försvar.

En särskild målgrupp är personer som arbetar på myndigheter som har ansvar inom totalförsvaret och värnar samhällets skyddsvärden.

För att kunna delta i tillämpningskursen så ska du ha genomfört "Grundkurs: Skydd mot informationspåverkan" samt fått ett kursintyg.

Läs mer om grundkursen Skydd mot otillbörlig informationspåverkan

Kommande kurser

Inga kommande utbildarkurser.

Utbildningssystem