Skydd mot otillbörlig informationspåverkan

Kursen syftar till att utveckla din medvetenhet om hot och sårbarheter inom informationspåverkan.

Målgrupp

Kurstillfället riktas främst till dig som arbetar inom Sydöstra civilområdet i en kommun, region eller myndighet. Övriga sökande kan bli antagna i mån av plats.

Deltagare på kursen kan vara kommunikationsstrateger, kommunikatörer, beredskapshandläggare, säkerhetssamordnare, IT-personal, chefer, politiker eller förtroendevalda.

Förkunskaper

För att kunna delta i grundkursen ska du ha genomfört MSB:s webbkurs "Skydd mot informationspåverkan" eller ha motsvarande förkunskaper.

Anmälan och kostnad

Tillfälle: Grundkursen genomförs den 16-17 maj på Alvesta hotell Best Western Hotel Rådmannen. Adress: Centralgatan 2, Alvesta.

MPF står för boende som anmäls vid ansökan samt luncher och middag. Kostpreferenser anges vid anmälan. Deltagande organisation bekostar deltagarnas resor.

Kursen inleds med lunch torsdagen den 16 maj kl. 11:30 och pågår mellan 12:30 till 17:30. På fredagen den 17 maj börjar kursen kl. 08:30 och varar fram till 12:30 då kursen avslutas med en gemensam lunch.

Kostnad: Kursen är kostnadsfri.

Antal platser: 25.

Sista anmälningsdag: 1 maj.

Antagningsbesked: Tidigast den 2 maj.

Anmälan: Anmälan sker via Myndigheten för samhällskydd och beredskaps webbplats: msb.se.

Kursen kan komma att ställas in vid för få anmälningar.

Anmäl dig här (länk till extern webbplats)

Dela denna sida:

Sidinformation

Publicerad:
6 maj 2024