INTRODUKTION

Psykologiskt försvar för chefer och ledare

Kursen syftar till att stärka totalförsvaret genom att chefer och ledare får en ökad förståelse för betydelsen av psykologiskt försvar.

Om kursen

Informationspåverkan från främmande makt är en antagonistisk handling som syftar till att påverka Sveriges demokrati och vårt lands möjligheter till eget beslutsfattande. Informationspåverkan som riktas mot Sverige från främmande makt kan innebära allvarliga konsekvenser för samhällets säkerhet, främst mot grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Syftet med kursen är att stärka totalförsvaret genom att chefer och ledare får en ökad förståelse för betydelsen av psykologiskt försvar.

Under kursen får du lära dig att förstå din roll och vad du kan bidra med till det psykologiska försvaret. Du lär dig beskriva hur du kan stärka dina nätverk, medarbetare och din organisation för att skydda sig mot otillbörlig informationspåverkan.

Kursen vänder sig i första hand till chefer och ledare som arbetar på totalförsvarsmyndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner, samt inom privat sektor med ansvar och uppgifter inom totalförsvaret. Kursen vänder sig även till berörda aktörer i civilsamhället samt dess ledare.

Inga förkunskaper krävs.

Kommande kurser

Psykologiskt förvar för chefer och ledare

Datum: 24-30 juni 2024
Anmälan: Ej öppen
Plats: Almedalen

Utbildningssystem