Kursplan - Psykologiskt försvar för chefer och ledare

Bakgrund

Myndigheten för psykologiskt försvar har enligt sin instruktion uppdraget att bedriva utbildning och övningsverksamhet inom myndighetens ansvarsområde. Det innebär att myndigheten ser betydelsen av att öka medvetenheten om otillbörlig informationspåverkan från främmande makt riktad mot Sverige. I detta arbete är det avgörande att individer och organisationer blir medvetna om att de kan bli utsatta för påverkansförsök och känner till hur de kan bli aktörer i det psykologiska försvaret. Insikterna om vikten av förmåga inom skydd mot otillbörlig informationspåverkan kommer att leda till att fler medarbetare utbildas och organisationer övas.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till chefer och ledare som arbetar på totalförsvarsmyndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner, samt inom privat sektor med ansvar och uppgifter inom totalförsvaret. Kursen vänder sig även till berörda aktörer i civilsamhället samt dess ledare.

Syfte

Syftet med kursen är att stärka totalförsvaret genom att chefer och ledare får en ökad förståelse för betydelsen av psykologiskt försvar. När chefer och ledare blir medvetna om vikten av deras egen roll och egna agerande i det psykologiska försvaret kan de stärka sina medarbetare och sin organisation för att skydda sig mot otillbörlig informationspåverkan. Därigenom kommer Sveriges försvarsförmåga att öka.

Innehåll

Under kursen behandlas bland annat följande innehåll utifrån konkreta exempel:

  • vad psykologiskt försvar, motståndskraft och försvarsvilja är
  • vad hotet från otillbörlig informationspåverkan innebär för Sverige
  • några olika tekniker en antagonist kan använda för att utnyttja sårbarheter
  • vilka möjligheter som finns att stärka den egna organisationens förmåga utifrån en ledares perspektiv

Pedagogik och metodik

Kursen använder sig av samarbetslärande för att skapa lärande interaktion mellan deltagarna. Korta fallbeskrivningar kombineras med diskussioner i grupper om praktisk tillämpning i egen verksamhet. Kursen har ingen examinerande bedömningsaktivitet och leder inte till ett kursintyg.

Upplägg och omfattning

Kursen är lärarledd och två timmar lång. Den kan genomföras både nätbaserat och platsförlagt.

Urval

MPF förbehåller sig rätten att göra ett urval av deltagare utifrån organisationstillhörighet för att få spridning av deltagare.

Läromedel

Allt material som krävs för att genomföra kursen tillhandahålls vid kursstart.