INTRODUKTION

Psykologiskt försvar för totalförsvaret

Kursen syftar till att stärka totalförsvaret genom att särskilt offentlig sektor får en ökad förståelse för betydelsen av psykologiskt försvar.

Om kursen

Informationspåverkan från främmande makt är en antagonistisk handling som syftar till att påverka Sveriges demokrati och vårt lands möjligheter till eget beslutsfattande. Informationspåverkan som riktas mot Sverige från främmande makt kan innebära allvarliga konsekvenser för samhällets säkerhet, främst mot grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Syftet med kursen är att stärka totalförsvaret genom att särskilt offentlig sektor får en ökad förståelse för betydelsen av psykologiskt försvar.

Under kursen får du lära dig att förstå din roll och vad du kan bidra med till det psykologiska försvaret. Du lär dig beskriva hur du kan stärka dina nätverk, medarbetare och din organisation för att skydda sig mot otillbörlig informationspåverkan.

Kursen vänder sig i första hand till personal som arbetar på myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner, med ansvar och uppgifter inom totalförsvaret.

Deltagare kan arbeta som kommunikatörer, beredskaps- och säkerhetssamordnare, tjänsteperson i beredskap (TIB), biblioteksanställda och strateger. I mån av plats kan andra bli antagna.

Ingen förkunskap krävs.

Kommande kurser

Inga kommande kurser i psykologiskt försvar för totalförsvaret.

Utbildningssystem