Den nya nationella säkerhetsstrategin

Om seminariet

En ny nationell säkerhetsstrategi (NSS) har tagits fram, den första sedan 2017. Vad innebär denna i form av vägledning för regeringskansliet, myndigheter och övriga delar av totalförsvaret?

Tid och plats

26 juni, klockan, 10.15-10.45
Adress: Strandgatan 16 (Liljehornska husets innergård)

Språk

Svenska

Medverkande

Henrik Landerholm, nationell säkerhetsrådgivare
Mikael Tofvesson, ställföreträdande myndighetschef, MPF