Hur kan man bemöta otillbörlig informationspåverkan?

Om seminariet

Många fall av otillbörlig informationspåverkan är svåra att skilja från opinionsbildning som är det vi ska skydda. Vilka verktyg är lämpligt att använda för att bemöta otillbörlig informationspåverkan?

MPF visar på exempel och uppmuntrar till interaktion om olika sätt att bemöta otillbörlig informationspåverkan som konkreta verktyg.

Tid och plats

27 juni, klockan 10.00-10.45
Adress: Strandgatan 16 (Liljehornska husets innergård)

Språk

Svenska

Medverkande

Johan Österberg, forsknings- och utbildningssamordnare, MPF
Jerker Sundstrand, senior analytiker, MPF