Krigets krav på försvarsviljan - erfarenheter från Ukraina

Om seminariet

Sedan krigsutbrottet har Ukraina imponerat och inspirerat omvärlden med sin starka försvarsvilja. Vad kan vi lära från Ukrainas försvarsvilja, såväl från dess civila som dess militära erfarenheter?

Vilka lärdomar drar ministern för civilt försvar, representanter från Ukraina och MPF efter snart två och ett halvt års krig?

Tid och plats

26 juni, klockan 15.00-16.00
Adress: Strandgatan 16 (Liljehornska husets innergård)

Språk

Svenska och engelska

Medverkande

Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, Moderaterna
Mikael Tofvesson, ställföreträdande myndighetschef, MPF
Katarina Tracz, moderator, vd, Solomós Communications