Vad innebär hotet från otillbörlig informationspåverkan för Sverige?

Om seminariet

Vårt öppna demokratiska samhälle är utsatt för hot från främmande makt som utnyttjar våra sårbarheter. Hur kan vi lära oss att identifiera otillbörlig informationspåverkan?

I seminariet får du interagera med två medarbetare vid MPF och lära dig mer om att identifiera otillbörlig informationspåverkan för att skydda Sverige.

Tid och plats

27 juni, klockan 09.00-09.45
Adress: Strandgatan 16 (Liljehornska husets innergård)

Språk

Svenska

Medverkande

Johan Österberg, forsknings- och utbildningssamordnare, MPF
Jerker Sundstrand, senior analytiker, MPF