Hur kan man identifiera och möta otillbörlig informationspåverkan?

Om seminariet

Vårt öppna demokratiska samhälle är utsatt för hot från främmande makt som utnyttjar våra sårbarheter. Hur kan vi läsa oss att identifiera och möta otillbörlig informationspåverkan?

I seminariet får du interagera med tre medarbetare vid MPF och lära dig identifiera och möta otillbörlig informationspåverkan för att skydda Sverige.

Tid och plats

27 juni, klockan 09.30-10.30
Adress: Strandgatan 16 (Liljehornska husets innergård)

Språk

Svenska

Medverkande

Catrin Huss, biträdande avdelningschef, MPF, Johan Österberg, forsknings- och utbildningssamordnare, MPF
Jerker Sundstrand, senior analytiker, MPF och Andrea Liebman, senior analytiker, MPF.