Samverkansrådet för psykologiskt försvar har inlett sitt arbete

Nationell samverkan

30 november genomfördes det första mötet i Samverkansrådet för psykologiskt försvar.

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) ska leda arbetet med att samorda och utveckla myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar. Ett viktigt forum för att göra just detta är via ett nytt samverkansråd som nu har haft sitt allra första möte.

Syftet med samverkansrådet är att öka förutsättningarna för att samordna aktörernas arbete och bidra till en bättre gemensam operativ förmåga. Genom att byta erfarenheter och öka kännedomen om varandras arbete kan aktörerna bidra till att säkerställa en effektiv och långsiktig verksamhet samt skapa en gemensam helhetssyn för arbetet inom det psykologiska försvaret.

Myndigheter som ingår i samverkansrådet

I Samverkansrådet för psykologiskt försvar ingår myndigheter som utifrån sin roll, sitt ansvar och sina uppgifter har en särskild betydelse för det psykologiska försvaret.

Deltagande myndigheter, utöver Myndigheten för psykologiskt försvar:

  • Försvarsmakten
  • Säkerhetspolisen
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • Länsstyrelserna (representeras av länsstyrelsen i Skåne)
  • Myndigheten för press, radio och tv
  • Statens medieråd
  • Svenska institutet

Myndigheten för psykologiskt försvar sammankallar till möten i rådet och har inrättat en kanslifunktion för dess löpande verksamhet.

Dela denna artikel:

Sidinformation

Publicerad:
30 november 2023
Senast uppdaterad:
22 januari 2024