Se våra seminarier från Almedalen

Omvärlden

MPF arrangerade under Almedalsveckan flera seminarier inom områdena motståndskraft och försvarsvilja, men även supervalåret fanns med i programmet. Om du missade våra seminarier så kan du nu ta del av dessa i efterhand.

I det engelska seminariet ”Resistance – Ukraine’s only option” delar Mykola Balaban, Serhii Sobko och Liubov Tsybulska med sig av sina unika förstahandsupplevelser om motstånd och vilja att försvara sitt land, både ur ett militärt och civilt perspektiv. Ukrainas motståndskraft och motstånd mot den ryska aggressionen har inspirerat en hel värld. Hur gick detta till och hur går det?

Se seminariet: Resistance – Ukraine’s only option

I det engelska seminariet “The Ukrainian past and the global future” utforskar vi Ukrainas historia. Ju mer vi vet om landets djupa förflutna, desto mindre förvånade blir vi över landets centrala roll i vår egen tid. Rätt förstådd tvingar Ukrainas historia fram en revidering av hur vi tänker om skandinavisk, europeisk, västerländsk och världshistoria.

Se seminariet: The Ukrainian past and the global future

I seminariet ”Rysslands krig mot Ukrainas försvarsvilja - insikter för svenskt civilsamhälle och näringsliv” fokuserar Peter Pomerantsev med flera på hur Ryssland försöker bryta ner Ukrainas försvarsvilja och vad svenska näringslivs- och civilsamhällesaktörer kan lära av detta. Vilka påverkansmetoder använder sig Ryssland av? Hur bemöter och försvarar sig Ukraina mot denna sorts krigföring? Vilka lärdomar kan Sverige dra av Ukrainas försvarsvilja? Och hur arbetar svenska företag och civilsamhällesorganisationer för att stärka sin egen och samhällets motståndskraft?

Se seminariet: Rysslands krig mot Ukrainas försvarsvilja - insikter för svenskt civilsamhälle och näringsliv

Seminariet ”Krigets krav på försvarsviljan – erfarenheter från Ukraina” innehåller direkta vittnesmål från Ukraina, där civila och militära företrädare delar med sig av erfarenheter om krigets påverkan på ukrainsk försvarsvilja, och om hur Ukraina arbetar för att upprätthålla och stärka försvarsviljan under kriget. Vi hör också reflektioner från ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och MPF utifrån Ukrainas erfarenheter. Vilka lärdomar finns att dra för Sverige?

Se seminariet: Krigets krav på försvarsviljan – erfarenheter från Ukraina

I seminariet ”Hur kan man identifiera och möta otillbörlig informationspåverkan?” får du interagera med våra medarbetare Jerker Sundstrand, Johan Österberg och Andrea Liebman och lära dig identifiera och möta otillbörlig informationspåverkan för att skydda Sverige.

Seminariet kommer att publiceras inom kort.

I seminariet ”Malign information influence during the 2024 super election year” behandlar Jakub Kalenský, Sandra Elvin och Mikael Tofvesson de metoder som används av utländska hotaktörer när de riktar in sig på demokratiska valprocesser. Hur återspeglas tekniska framsteg i skadlig information som påverkar verksamheten 2024? Och hur skiljer sig beredskapen mellan olika länder när det gäller attacker mot demokratiska val?

Se seminariet: Malign information influence during the 2024 super election year

I seminariet ”Malign information influence in the U.S elections” fokuserar Michael Weiss, Jakub Kalenský och Andrea Liebman på hur tidigare amerikanska presidentval har utsatts för illasinnade försök till informationspåverkan för att skapa misstro mot valresultat. Vilka är de viktigaste frågorna inför årets val? Vilka lärdomar har dragits och vilka åtgärder vidtas för att skydda det amerikanska valet 2024?

Se seminariet: Malign information influence in the U.S elections

Dela denna artikel:

Sidinformation

Publicerad:
9 juli 2024