Hur vi styrs

Regeringen styr myndigheten genom en myndighetsinstruktion och med årliga regleringsbrev.

I instruktionen anges myndighetens ansvarsområden och uppgifter. Instruktionen gäller över tid, men kan ändras genom regeringsbeslut.

I regleringsbrevet beskrivs hur myndigheten ska arbeta och hur mycket pengar myndigheten kan använda.