Motståndsanda

MPF Skriftserie

Medborgarna får allt större samhällsansvar. Samhället riskerar att
utsättas för stora påfrestningar. Med motståndsanda avses den enskilde
medborgarens mentala beredskap att ta ansvar i en krissituation.

Denna rapport utvecklar hur man kan mäta och analysera medborgarnas motståndsanda. Rapporten kan användas som utgångspunkt för empiriska undersökningar.

Samtidigt med denna rapport publiceras rapporten ”Befolkningens
motståndskraft”. Dessa två skrifter hänger samman. Motståndskraft är ett
bredare begrepp. Motståndsanda är visserligen bara ett av flera element
i motståndskraft men det är en mycket viktig beståndsdel i landets
samlade försvarsförmåga.

Hämta publikation

Filstorlek: 295.8 kB

Dela denna publikation: