Motståndskraft

MPF Skriftserie

Denna rapport visar att begreppet motståndskraft kan preciseras
med utgångspunkt i en modell som har utvecklats för att analysera
frivilligt medborgardeltagande. Modellens tre huvudelement är resurser,
engagemang och nätverk.

Begreppsanalys står i fokus i de inledande delarna. Syftet är här att
precisera ett begrepp som annars lätt blir diffust och mångtydigt. Det
visar sig att begreppet motståndskraft mycket väl kan bestämmas så att
det blir praktiskt användbart.

Rapporten utvecklar sedan en modell som kan användas för att undersöka befolkningens motståndskraft. Resultatet kan ligga till grund för en risk- och sårbarhetsanalys av befolkningens motståndskraft. Modellen kan då bli ett instrument för beredskapsplanering och psykologiskt försvar.

Hämta publikation

Filstorlek: 283 kB

Dela denna publikation: