Diaspora och påverkan från främmande makt - En översikt över fem staters extraterritoriella auktoritära styre

Rapport

Rapporten är framtagen till förmån för utvecklingen av det psykologiska försvaret. Den är en av fyra rapporter som sammanställts under
vintern 2022/23, inom ramen för ett uppdrag från MPF.

Rapporten beskriver en tid där storskalig migration i kombination med ökad rivalitet mellan demokratiska och auktoritära stater gjort att "mänsklig geopolitik" tagit en central roll på den internationella scenen. Det sker framförallt genom stater som aktivt börjat driva politik i förhållande till sin diaspora, inte minst auktoritära stater som använder denna politik för att på olika sätt påverka diasporan. En stor och växande del av befolkningen i många länder, som Sverige, har rötter i stater av det här slaget. Därför är rapportens övergripande syfte att bidra till den kunskapsbas som är nödvändig för att på bästa sätt hantera den här sortens påverkansarbete.

Hämta publikation

Filstorlek: 2.2 MB

Dela denna publikation: