Rättsligt ramverk för bemötande av informationspåverkan – En studie av det rättsliga ramverket för bemötande av informationspåverkan genom informationsåtgärder

Rapport

Rapporten är framtagen till förmån för utvecklingen av det psykologiska försvaret. Den är en av fyra rapporter som sammanställts under vintern 2022/23, inom ramen för ett uppdrag från MPF.

En central uppgift för myndigheterna i det psykologiska försvaret är att identifiera, analysera och bemöta otillbörlig informationspåverkan som riktas mot Sverige eller svenska intressen. Åtgärder syftande till att bemöta informationspåverkan måste vara rättsenliga och respektera yttrandefriheten. I den här rapporten beskrivs det rättsliga ramverket för myndigheters bemötande, genom informationsåtgärder, av otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige eller den svenska befolkningen. I rapporten beskrivs inledningsvis det hot som otillbörlig informationspåverkan utgör för Sverige och behovet av bemötandeåtgärder.

Hämta publikation

Filstorlek: 2.1 MB

Dela denna publikation: