Sa någon valfusk? - Informationsmiljön på sociala medier i samband med valrörelsen 2022

Rapport

Rapporten är framtagen till förmån för utvecklingen av det psykologiska försvaret. Den är en av fyra rapporter som sammanställts under vintern 2022/23, inom ramen för ett uppdrag från MPF.

Allmänna val har under de senaste åren blivit måltavla för politiskt motiverad informationspåverkan i ett flera länder, ofta via falska eller vilseledande budskap på sociala medier. I flera fall har valsystemets integritet i fråga om brister i röstningsförfaranden ifrågasätts, samtidigt som räkningen av valsedlar och förvaltningens opartiskhet kritiserats. Rapporten presenterar resultaten från en undersökning av den svenska informationsmiljön på sociala medier i samband med valrörelsen 2022. Studien fokuserar på fyra sociala medieplattformar: Instagram, Tiktok, Twitter och Youtube.

Hämta publikation

Filstorlek: 4.7 MB

Dela denna publikation: