Tillgänglighet på mpf.se

Myndigheten för psykologiskt försvar står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här kan du läsa mer om hur mpf.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att ett fåtal delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Här beskriver vi kända tillgänglighetsproblem. Vår ambition är att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2024.

Cookiebanner

När användaren redigerar sitt medgivande på sidan Om cookies sätts inte fokus korrekt på knappen som öppnat modalen när denna stängs.

Prenumerera

Felmeddelanden och validering sker inte på ett korrekt sätt när man prenumererar eller avslutar sin prenumeration på sidan Nyheter.

Dokument (PDF, Excel, Word, PPT)

Flera dokument som presenteras på mpf.se är inte tillgänglighetsanpassade. Vi förbättrar dokumenten löpande och vid begäran.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en granskning av med hjälp av certifierade tillgänglighetsexperter. Senaste bedömningen gjordes den 31 januari 2024.

Webbplatsen publicerades den 9 april 2024.

Redogörelsen uppdaterades senast den 31 januari 2024.