Samverkan

Vi bygger det psykologiska försvaret

I myndighetens uppdrag ingår det att utveckla och stärka samhällets psykologiska försvar. För att göra det behöver vi samverka med befolkningen, myndigheter, kommuner, medier, frivilliga försvarsorganisationer och civilsamhället.

När vi samverkar och byter erfarenheter om varandras arbete bidrar det ökad kunskap och motståndskraft.

Kvinna har videokonferens med laptop och datorskärm

Stöd till medier

Myndigheten har ett uppdrag att ge stöd till utsatta medier - men bara om de själva efterfrågar detta stöd.

Jobba med oss

Vill du bidra till att stärka Sveriges motståndskraft? Då kan Myndigheten för psykologiskt försvar vara rätt arbetsplats för dig.

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss med din förfrågan om samverkan.