Yttrandefrihet

I en demokrati ska man få tänka och tycka vad man vill och ha möjlighet att uttrycka sina åsikter. Yttrandefriheten är en av våra rättigheter och en grundpelare i vårt samhälle.

En rättighet som är skyddad i grundlagen

Yttrandefrihet är en grundlagsskyddad rättighet i Sverige och är viktig för en öppen och fungerande demokrati. Alla har rätt att få sin röst hörd. Det bidrar till att samhället är rättvist och det främjar en öppen debatt. När alla har rätt att framföra sin åsikt blir det också tillåtet att lyfta de problem och orättvisor som finns i samhället – och vi har rätt att kräva en förändring.

Tyvärr är det inte en självklarhet i alla delar av världen. I flera länder begränsas yttrandefriheten. Regeringar begränsar tillgången till internet, censurerar medier och straffar personer för de åsikter som de uttrycker eller skriver. Människor kan fängslas och ibland till och med avrättas för en åsikt som de har.

Det finns även vissa begränsningar i Sverige. Du får till exempel inte medvetet sprida falsk information om andra personer, hota andra eller uttrycka dig nedlåtande om en persons hudfärg, etnicitet, trosuppfattning eller sexuella läggning.

Tema yttrandefrihet Pratbubbla med ståltråd.

Foto: TT.

Yttrandefrihet kan vara en utmaning

Sverige är ett land som har en väldigt stark yttrandefrihet, vilket är jättebra. Men friheten är också en utmaning. Ett samhälle där människor får tänka kritiskt och utmana makt, är också ett samhälle som är sårbart för desinformation. Med de förutsättningarna som finns idag så går det att sprida sin åsikt väldigt snabbt, till väldigt många människor. Det innebär också att om främmande makt vill påverka ett lands befolkning genom att sprida vilseledande information så är det väldigt effektivt. Speciellt i ett land som har en grundlagsskyddad yttrandefrihet.

MPF arbetar med att öka medvetenheten hos befolkningen att det förekommer och sprids vilseledande information i syfte att skada Sverige. Vårt uppdrag omfattar vilseledande information som kommer utifrån och riktas mot Sverige.

Vi har alla ett ansvar

Vi har alla ett ansvar att tänka efter innan vi sprider information vidare. Ibland kan det kan vara svårt att veta vad som är vilseledande information och vad som bara är information eller en persons åsikt. Att tänka källkritiskt och att fundera över vilket ansvar vi har som mediekonsumenter är en bra grund. Men, det är upp till var och en av oss vilka tankar, idéer eller åsikter som vi väljer att dela och att uttrycka.

När våra rättigheter blir en sårbarhet

Under 2023 så orsakade flera händelser i Sverige en ökning av desinformation. Några personer i landet valde att uttrycka sin åsikt genom att bränna religiösa skrifter. Och eftersom vi har yttrandefrihet i Sverige så har de också rätt att göra det, även om det gjorde många människor upprörda.

Eftersom händelserna berörde mångas känslor så resulterade det i att informationen spreds väldigt snabbt. Vilseledande information om att staten skulle stödja bränningarna spreds med avsikt att skapa oro i och utanför vårt land. En bild av att Sverige skulle vara fientlig mot islam spreds runt om i världen och andra länder uppmanades att skada Sverige för att de tillät bränningarna.

När terrorhotnivån höjdes från en trea till en fyra i Sverige var det många medborgare som började ifrågasätta och ville begränsa vår yttrandefrihet. När vi börjar tvivla på våra rättigheter så blir vi sårbara och det blir lättare för främmande makt att utnyttja samhällets sårbarheter för att skada Sverige.