För forskare

I vårt uppdrag följer och förmedlar vi forskning och annan kunskapsutveckling i frågor som rör psykologiskt försvar. Vi sammanställer och sprider också kunskap baserad på aktuell forskning inom området, men utför ingen egen forskning på myndigheten.

Forskningspolicy och inriktning

Viktiga utgångspunkter för finansiering av forskning vid MPF hittar du i myndighetens forskningspolicy och inriktning för forskning.

Forskningspolicyn beskriver den övergripande strategin rörande vetenskaplig forskning vid myndigheten.

Myndighetens forskningspolicy Pdf, 212.1 kB.

Forskningsområden som myndigheten ser som särskilt viktiga att stödja under 2023-2025 för att utveckla ny kunskap inom psykologiskt försvar är:

  • Försvarsvilja och befolkningens motståndskraft
  • Demokrati och yttrandefrihet
  • Hotaktörer

Myndighetens inriktning för forskning Pdf, 212.3 kB.

Direktansökan

Inkomna direktansökningar bereds samlat på halvårsbasis inom myndigheten där den sista mars respektive sista oktober utgör brytdatum för inkomna ansökningar. Kontakta MPF innan du skickar in din ansökan.

Mallar för ansökan

Nedan hittar du myndighetens mallar som ska användas vid ansökan av forskningsmedel och under pågående forskningsprojekt.