MPF ger stöd till Ukrainas psykologiska försvarsförmåga

Myndigheten för psykologiskt försvar lämnar stöd till Ukrainska aktörer för att öka förmågan att motstå den fullskaliga ryska invasionen. Det innefattar både operativt stöd utifrån mycket korta tidsförhållanden och åtgärder till stöd för kunskaps- och förmågeutveckling med längre tidsförhållanden.

MPF bedriver i huvudsak verksamheten från Sverige, men också på plats i Ukraina. Bland annat har MPF breddat och fördjupat samverkan med Center for Countering Disinformation (CCD) som är kopplat till Ukrainas nationella säkerhets- och försvarsråd.

Internationell samverkan

Delredovisning av myndighetens stöd till Ukraina

Regeringen gav i regleringsbrevet för budgetåret 2023 Myndigheten för psykologiskt försvar, uppdraget att inom sitt verksamhetsområde och efter förfrågan, ge stöd till ukrainska myndigheter och relevanta ukrainska civilsamhällesaktörer. Stödet ska ges i samverkan med andra berörda svenska myndigheter och samordnas med relevanta internationella motparter.

Dela denna artikel:

Sidinformation

Publicerad:
12 juni 2023
Senast uppdaterad:
22 januari 2024