MPF arrangerar nationell konferens om psykologiskt försvar

Konferens

27–28 november 2023 arrangerar Myndigheten för psykologiskt försvar en förmågehöjande konferens i Karlstad med syftet att bidra till att bygga upp ett starkt, uthålligt och modernt psykologiskt försvar inom dagens och morgondagens totalförsvar.

Välkommen att delta i en unik konferens som riktar sig till dig som är anställd inom offentlig sektor och som arbetar med frågor inom kommunikation, säkerhet, ledning eller beredskap. Under två dagar kommer du få möjlighet att lyssna till några av Sveriges främsta experter inom området psykologiskt förvar.

Vad är psykologiskt försvar?

Psykologiskt försvar är samhällets gemensamma förmåga att identifiera och stå emot otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige i syfte att påverka våra beslut, uppfattningar eller beteenden.

Varför är det viktigt?

Sveriges säkerhetspolitiska situation och närområde präglas idag av instabilitet och oförutsägbarhet. Den antagonistiska hotbilden mot Sverige är bred och blir allt mer komplex. Hoten inkluderar ofta otillbörlig informationspåverkan, desinformation och påverkanskampanjer.

Det kan handla om angrepp som syftar till att försvaga landets motståndskraft och befolkningens försvarsvilja, eller till att på ett otillbörligt sätt påverka vårt öppna och demokratiska samhälle.

Du är en del av det psykologiska försvaret

För att kunna möta en allt mer osäker omvärld bygger Sverige upp hela sitt totalförsvar, inklusive det psykologiska försvaret. Alla kan och behöver bidra till att stärka motståndskraften och försvarsviljan för att dessa förmågor ska kunna
upprätthållas när och om något hotar oss.

Mer information

Plats: Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8, 652 20 Karlstad

Dela denna artikel:

Sidinformation

Publicerad:
20 september 2023
Senast uppdaterad:
22 januari 2024