Gamingvärlden kan utgöra en arena för otillbörlig informationspåverkan

Forskning

Omkring tre miljarder människor i världen spelar dataspel. Även om det är populärt i alla åldrar utgör ungdomar den grupp som spelar mest. I spelen förmedlas budskap och bilder på olika sätt, och skulle kunna utgöra en arena för otillbörlig informationspåverkan.

Forskningsinstitutet för psykologiskt försvar vid Lunds universitet har i en nyutkommen rapport kartlagt dataspelsvärlden och gjort en analys av hot och sårbarheter när det gäller möjligheter till desinformation och otillbörlig informationspåverkan från utländska hotaktörer. Den bygger på kända fall av påverkansförsök genom dataspel eller spelangränsande plattformar. Mer än 40 olika påverkanstekniker som framgångsrikt har riktat sig mot speldomänen har identifierats.

Vi tror att spelare och dataspelsbranschen är lika angelägna som vi av att främmande makt inte sprider desinformation i dataspelen, men vi behöver mer kunskap om hur gamingvärlden skulle kunna utnyttjas för att påverka oss. Här ger rapporten från Forskningsinstitutet för psykologiskt försvar i Lund en mycket bra kunskapsgrund, säger Dominik Swiecicki, Myndigheten för psykologiskt försvars utsända expert, placerad vid Sveriges ambassad i Tallinn.

Rapporten “Malign foreign interference and information influence on video game platforms: Understanding the adversarial playbook” är den första som Forskningsinstitutet för psykologiskt försvar tagit fram. Rapporten är författad av James Pamment, Jesper Falkheimer och Elsa Isaksson. Författarna ansvarar själva för innehåll och slutsatser.

Försöken att påverka kan handla om att bidra till felaktiga uppfattningar om saker som händer i verkligheten, och att skapa polarisering mellan olika grupperingar, säger James Pamment, forskare vid Forskningsinstitutet för psykologiskt försvar vid Lunds universitet.

Malign foreign interference and information influence on video game platforms: Understanding the adversarial playbook

I rapporten presenteras en kartläggning av dataspelsdomänen och en analys av hot och sårbarheter i relation till otillbörlig informationspåverkan såsom spridning av desinformation från främmande makt. Den bygger på kända fall av otillbörlig påverkan i eller genom dataspel eller spelangränsande plattformar, baserat på en genomgång av tillgänglig litteratur.

Dela denna artikel:

Sidinformation

Publicerad:
9 oktober 2023
Senast uppdaterad:
31 januari 2024