Bred informations­insats för att öka motstånds­kraften mot informations­­påverkan

Motståndskraft

Myndigheten för psykologiskt försvar lanserar en bred informationsinsats ”Bli inte lurad” med start den 25 december för att öka allmänhetens medvetenhet, kunskap och motståndskraft mot otillbörlig informationspåverkan.

Myndigheten för psykologiskt försvar arbetar för att värna det öppna och demokratiska samhället, den fria åsiktsbildningen och Sveriges frihet och oberoende. I myndighetens uppdrag ingår att identifiera, analysera och möta informationspåverkan som är riktad mot Sverige eller svenska intressen. Där ingår även att stärka människors kunskap för att stå emot försöken att påverka vår demokrati.

Om man kan känna igen och hantera desinformation, vilseledning och propaganda blir det svårare för främmande makter att skapa splittring. Webbplatsen bliintelurad.se möter allmänhetens efterfrågan av konkreta tips för att öka sin, och därmed Sveriges, motståndskraft mot otillbörlig informationspåverkan.

Hög synlighet

Informationsinsatsen består av annonser i kollektivtrafik, sociala medier, tidningar och poddar vilka syftar till att uppmärksamma allmänheten på att ta del av knepen på bliintelurad.se. Informationsinsatsen pågår vecka 52, 2023, till cirka vecka 5, 2024.

Dela denna artikel:

Sidinformation

Publicerad:
28 december 2023
Senast uppdaterad:
4 mars 2024