Att möta informationspåverkan – Handbok för journalister

Handbok

Myndigheten för psykologiskt försvar och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i samarbete med Medieinstitutet Fojo tagit fram den här handboken för att öka kunskapen om informationspåverkan och påverkanskampanjer.

Handboken bygger på ”Att möta informationspåverkan – handbok för
kommunikatörer” från 2018, som togs fram av Institutionen för strategisk
kommunikation vid Lunds universitet på uppdrag av MSB. Handboken
har anpassats av Fojo för att fungera som ett stöd för dig som är journalist med syftet att stärka redaktioners förmåga att identifiera och hantera påverkan.

Hämta publikation

Filstorlek: 806.3 kB

Dela denna publikation: