Vad är ditt ansvar?

Du som privatperson har en viktig roll i Sveriges psykologiska försvar. Här hittar du information om ditt ansvar och varför främmande makt vill försöka påverka just dig.

Du är en del av det psykologiska försvaret

Det finns främmande makter som medvetet använder desinformation, vilseledning och propaganda för att skada Sverige och svenska intressen. De vill skapa splittring genom att påverka vad du tycker, vad du gör och vilka beslut du fattar. Informationspåverkanskampanjer används i fredstid och i krig, med syfte att påverka myndigheter, regioner, kommuner och företag. Och även dig som medborgare.

Psykologiskt försvar är samhällets gemensamma förmåga att identifiera och stå emot otillbörlig informationspåverkan. Du är en del av det psykologiska försvaret och vi har alla ett ansvar att skydda vårt land. Oavsett vilken bakgrund eller ursprung du har. Genom att du ökar dina kunskaper om psykologiskt försvar och informationspåverkan så minskar du risken för att bli påverkad - vilket i sin tur stärker vårt samhälle och på så vis skyddar Sverige.

Det är viktigt att vara källkritisk

Desinformation är beroende av att människor sprider den vidare. Det kan exempelvis ske på internet eller genom att prata med varandra. Information på internet kan spridas väldigt snabbt och ibland sker det genom falska konton med syfte att påverka vad vi tycker. Det kan vara svårt att veta om informationen som sprids är sann, därför är det viktigt att vi är källkritiska och värderar informationen innan vi sprider den vidare.

Det psykologiska försvaret utgör var och en av oss och vår förmåga att vara källkritiska. Det är den förmågan som är vår motståndskraft och vi har alla ett personligt ansvar att värdera information och tänka efter innan vi delar.

Syftet med att påverka dig

Främmande makter utnyttjar samhällets sårbarheter för att skapa instabilitet. De vill att vi i Sverige ska känna oro, ställas mot varandra och uppleva att Sverige är ett dåligt land att leva i. Om vi upplever att Sverige är ett dåligt land så minskar vårt förtroende för staten och myndigheter i Sverige. Splittringen får oss att ifrågasätta vårt samhälle och våra grundläggande värden, så som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. När Sverige är sårbart så blir det lättare för främmande makt att skada vårt land.

Därför bedrivs informationspåverkan

Se filmen där generaldirektör Magnus Hjort berättar om varför främmande makt bedriver informationspåverkan.