För dig som privatperson

Vad är ditt ansvar?

Du som privatperson har en viktig roll i Sveriges psykologiska försvar. Läs mer om din roll och varför främmande makt vill försöka påverka just dig.

Kvinna håller i mobiltelefon.

Öka dina kunskaper

MPF har tagit fram en handbok för privatpersoner som ska öka dina kunskaper och ge dig stöd i hur du ska upptäcka och hantera desinformation.

Knep från handboken Bli inte lurad.

Frågor och svar

Här kan du bland annat läsa om vad psykologiskt försvar är vad det skyddar och försvarar.

Temabibliotek

Vårt uppdrag berör många ämnesområden. I vårt temabibliotek lära dig mer om dessa områden och varför de är viktiga för det psykologiska försvaret.

Publikationer

En viktig del i myndighetens uppdrag är att förmedla forskning och annan kunskap i frågor som rör psykologiskt försvar.