Handböcker

Att möta informationspåverkan

MPF har tagit fram handböcker som ska ge ökad kunskap och stöd i hur du kan identifiera, förstå och möta otillbörlig informationspåverkan. När kunskapen höjs så stärks också förmågan att stå emot vilseledande information.

Här hittar du handböcker till privatpersoner, kommunikatörer och journalister.

Föreläsningar

Vi utbildar myndigheter och andra offentliga aktörer inom otillbörlig informationspåverkan. Välkommen att kontakta oss med din förfrågan.

Publikationer

En viktig del i myndighetens uppdrag är att förmedla forskning och annan kunskap i frågor som rör psykologiskt försvar.

Om oss

MPF jobbar med att stärka samhällets förmåga att upptäcka och stå emot otillbörlig informationspåverkan från främmande makter.