Handbok för kommunikatörer

Kommunikatörer kan vara bland de första som upptäcker tecken på
informationspåverkan. Syftet med denna handbok är att hjälpa dig som kommunikatör att utveckla dina kunskaper om och förmåga att identifiera och möta informationspåverkan.

Handbokens innehåll

Del 1: Att bli medveten om informationspåverkan

Avsnittet beskriver vad informationspåverkan är och hur denna kommunikation utnyttjar sårbarheter i samhället. I avsnittet presenteras även ett verktyg för att bedöma misstänkt aktivitet och identifiera fall av informationspåverkan.

Del 2: Att identifiera informationspåverkan

För att att kunna identifiera informationspåverkan och förstå syftet med påverkansaktiviteterna behöver du känna till två övergripande strategier som används: strategiska narrativ och målgruppsanpassning. Strategiska narrativ är berättelser som ska uppnå ett visst mål. Att analysera strategiska narrativ är ett av flera tillvägagångssätt för att förstå logiken bakom misstänkta fall av informationspåverkan. Ett annat sätt är att analysera vem dessa strategiska narrativ talar till, alltså vem den tilltänkta målgruppen är.

Del 3: Att möta informationspåverkan

I det här avsnittet diskuteras olika metoder för att möta informationspåverkan. Avsnittet beskriver hur du kan förbereda din organisation, diskuterar olika motåtgärder och ger förslag på hur din organisations kunskap och erfarenheter kan spridas vidare för att bidra till en kunskapsöverföring över organisationsgränser.