Stöd till medier

Myndigheten ska ge stöd till medieföretag när det gäller att identifiera, analysera och möta otillbörlig informationspåverkan – i den utsträckning som sådant stöd efterfrågas.

Utsatta medieaktörer är välkomna att kontakta oss genom att ringa till växeln eller vår presstjänst.

Strategisk samverkan och förmågehöjning

Genom att höja kunskapen om otillbörlig informationspåverkan hos yrkesverksamma journalister och medieorganisationer stärker myndigheten mediers motståndskraft på området.

Medvetna medieorganisationer kan vidta åtgärder för att minska risken för och mildra konsekvenserna av otillbörlig informationspåverkan. De kan också granska hotaktörer, avslöja metoder och bidra till att skydda Sverige mot informationspåverkan genom den journalistiska arbetsmetoden och det demokratiska samtalet och den allmänna debatten.

Myndigheten arbetar med strategisk samverkan och förmågehöjning mot medieorganisationer och medienära organisationer. Det kan röra sig om möten, föreläsningar eller konferensmedverkan.