GRUNDKURS

Skydd mot otillbörlig informationspåverkan

Kursen syftar till att utveckla din medvetenhet om hot och sårbarheter inom informationspåverkan.

Om kursen

Informationspåverkan från främmande makt är en antagonistisk handling som syftar till att påverka Sveriges demokrati och vårt lands möjligheter till eget beslutsfattande. Informationspåverkan som riktas mot Sverige från främmande makt kan innebära allvarliga konsekvenser för samhällets säkerhet, främst mot grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Syftet med kursen är att sprida kunskap och medvetenhet till berörda aktörer inom området.

Under kursen får du lära dig att förklara skillnaden mellan opinionsbildning och otillbörlig informationspåverkan, beskriva hot och sårbarheter inom informationspåverkan, tillämpa kunskaper om centrala begrepp, tekniker och metoder för att identifiera och möta informationspåverkan.

Kursen vänder sig till dig som har en roll inom totalförsvaret och som arbetar inom en organisation som riskerar att skadas av informationspåverkan.

Exempel på organisationer med företräde till kursen är länsstyrelser, kommuner, regioner och centrala myndigheter.

Deltagare på kursen kan vara kommunikationsstrateger, kommunikatörer, beredskapshandläggare, säkerhetssamordnare, IT-personal, chefer, politiker eller förtroendevalda.

För att kunna delta i grundkursen ska du ha genomfört MSB:s webbkurs "Skydd mot informationspåverkan" eller ha motsvarande förkunskaper.

Kommande kurser

Datum: 30-31 maj 2024
Anmälan: Stängd för anmälan
Plats: Örebro, Mellersta civilområdet

Grundkurs Skydd mot otillbörlig informationspåverkan

Datum: 19-20 juni 2024
Anmälan: Ej öppen
Plats: Nätbaserad

Utbildningssystem