Vad gör MPF med anledning av den förhöjda terrorhotnivån?

Omvärlden

Säkerhetspolisen har höjt terrorhotnivån från förhöjt hot (3) till högt hot (4) på en femgradig skala. Höjningen beror inte på en enskild händelse utan ska fungera som en viktig signal till samhällsaktörer om vikten av att fortsätta arbetet för att minska risken för att ett terrorattentat ska inträffa.

MPF är väl förberedda

Myndighetens beredskap var på en förhöjd nivå redan innan höjningen av terrorhotnivån. Detta med anledning av invasionen av Ukraina och LVU-kampanjen där svensk socialtjänst anklagats för att kidnappa muslimska barn.

MPF har en etablerad organisation som är väl rustad för att möta och hantera det förändrade säkerhetsläget utifrån vårt ansvarsområde, säger Magnus Hjort, vikarierande generaldirektör

Detta gör MPF

Myndighetens arbete med anledning av den förhöjda terrorhotnivån kan sammanfattas i följande punkter:

Myndigheten för psykologiskt försvar:

  • ger löpande stöd till regeringen, Regeringskansliet och andra myndigheter. Vi informerar dessa aktörer regelbundet och har en nära samverkan, främst med Säkerhetspolisen och Polismyndigheten.
  • har förstärkt sin beredskapsorganisation för att kunna ge råd och stöd till den egna organisationen och andra aktörer dygnet runt.
  • har förstärkt sin förmåga att lämna stöd och besvara frågor från allmänhet och media.
  • samverkar med aktörer från civilsamhället.
  • anpassar egen inhämtning samt informationsutbyte utifrån förändrad hotbild.
  • arbetar löpande med operativ uppföljning och har etablerat relevanta stabsfunktioner.

Fakta om MPF

Myndigheten för psykologiskt försvar ska identifiera, analysera, och stödja bemötandet av otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige eller svenska intressen.

MPF följer inte aktörer i den svenska informationsmiljön eftersom vi i Sverige har en grundlagsskyddad yttrandefrihet. MPF fokuserar på utländska aktörer som vilseleder med ont uppsåt, i syfte att skada Sverige.

Läs också: Ökad spridning av desinformation riktas mot Sverige Länk till annan webbplats.

Dela denna artikel:

Sidinformation

Publicerad:
18 augusti 2023
Senast uppdaterad:
22 januari 2024