International Counter Disinformation Arcade

Internationell samverkan

Under tre dagar i december samlades ett femtiotal experter och analytiker från drygt tio europeiska nationer, USA samt EU:s utrikestjänst i Stockholm för att dela med sig av erfarenheter och kunskaper om hur man försvarar sig mot främmande makts försök att skada eller påverka genom desinformation.

Det var på initiativ från Ukrainas Center for Countering Disinformation, som MPF tillsammans med dem bjöd in och anordnade konferensen.

Dagarna inleddes med att varje nation beskrev vilken informationspåverkan de har blivit utsatta för, hur man har bemött det, vad som fungerat bra respektive mindre bra, och vilka deras lärdomar och erfarenheter är. Sedan övergick konferensen till praktiska övningar med olika spelupplägg där fiktiva nationer hamnar i konflikt och där informationspåverkan är en betydande del av försök att ändra och skapa opinioner och påverka beslutsfattande.

Sammanfattningsvis kunde deltagarna konstatera att det finns mycket att lära av och från Ukraina, både utifrån den informationspåverkan Ryssland använder och hur de har utvecklat och förfinat metoderna över tid, och hur Ukraina arbetar för att rätt framgångsrikt bekämpa och bemöta den.

MPF:s stöd till Ukraina

Myndigheten för psykologiskt försvar lämnar stöd till ukrainska aktörer för att öka deras förmåga att motstå den fullskaliga ryska invasionen. Det innefattar både operativt stöd utifrån mycket korta tidsförhållanden och åtgärder till stöd för kunskaps- och förmågeutveckling med längre tidsförhållanden.

MPF bedriver verksamheten både från Sverige, och på plats i Ukraina. Bland annat har MPF breddat och fördjupat samverkan med Center for Countering Disinformation (CCD) som är kopplat till Ukrainas nationella säkerhets- och försvarsråd.

Dela denna artikel:

Sidinformation

Publicerad:
13 december 2023
Senast uppdaterad:
22 januari 2024