Vem vill försvara landet? En scenariobaserad ansats till studiet av försvarsvilja

Rapport

Rapporten är framtagen till förmån för utvecklingen av det psykologiska försvaret. Den är en av fyra rapporter som sammanställts under vintern 2022/23, inom ramen för ett uppdrag från MPF.

Rapporten presenterar en scenariobaserad ansats för att studera försvarsvilja. Förfarandet utgår från en datainsamlingsprocess som sker digitalt över tid, med fem mättillfällen och en eller två veckors mellanrum mellan dessa. Ansatsen är ett resultat av den problematisering av försvarsviljeforskningen som sker inledningsvis i rapporten. Ett scenariobaserat verktyg kan förbättra kunskapen om vad som påverkar försvarsviljan. Ansatsen som presenteras här är tänkt att ge bättre förutsättningar, både för ansvariga myndigheter och forskare, att på ett tillförlitligt sätt mäta försvarsviljan bland olika befolkningsgrupper.

Hämta publikation

Filstorlek: 2.5 MB

Dela denna publikation: