Fortsättningsnivå

Fördjupa dina kunskaper

MPF erbjuder flera fortsättningskurser inom otillbörlig informationspåverkan: fördjupningskurs, tillämpningskurs och utbildarkurs.

Vi erbjuder också träning som används för att upprätthålla dina grundkunskaper inom skydd mot otillbörlig informationspåverkan.

Två personer arbetar med dator och postit-lappar.

Frågor om kurser?

Om du har frågor eller funderingar om någon av våra kurser så är du välkommen att höra av dig till oss.

Föreläsningar

Vi föreläser för myndigheter och andra offentliga aktörer om otillbörlig informationspåverkan. Välkommen att kontakta oss med din förfrågan.

Publikationer

En viktig del i myndighetens uppdrag är att förmedla forskning och annan kunskap i frågor som rör psykologiskt försvar.