Fördjupningskurs

Kursen utvecklar deltagarens kompetens att skapa en organisation som systematiskt kan förebygga, upptäcka, identifiera och möta informationspåverkan.

Om kursen

Informationspåverkan från främmande makt är en antagonistisk handling som syftar till att påverka Sveriges demokrati och vårt lands möjligheter till eget beslutsfattande. Informationspåverkan som riktas mot Sverige från främmande makt kan innebära allvarliga konsekvenser för samhällets säkerhet, främst mot grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Syftet med kursen är att utveckla deltagarens kompetens att skapa en organisation som systematiskt kan förebygga, upptäcka, identifiera och möta informationspåverkan.

Under kursen får du sammanfatta hur en organisation samordnat kan organiseras för att förebygga, upptäcka, identifiera och möta informationspåverkan. Utöver detta förväntas deltagaren kunna beskriva förmåga i en organisation samt förbereda en plan för en organisation att möta informationspåverkan.

Kursen vänder sig till personer med en roll inom totalförsvaret eller som arbetar inom ideella organisationer som riskerar att skadas av informationspåverkan.

Exempel på organisationer kan vara centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, regioner, företag, frivilliga försvarsorganisationer eller ideella organisationer.

Deltagare på kursen kan t. ex. vara kommunikationschefer, seniora handläggare, rådgivare eller organisationsutvecklare inom krishanteringssystemet.

För att kunna delta i tillämpningskursen så ska du ha genomfört "Grundkurs: Skydd mot informationspåverkan" samt fått ett kursintyg.

Läs mer om grundkursen Skydd mot otillbörlig informationspåverkan

Kommande kurser

Fördjupningskurs Skydd mot otillbörlig informationspåverkan

Datum: 12-13 december 2024
Anmälan: Ej öppen
Plats: Nätbaserad

Utbildningssystem